Digitalt årsmøte Sjetne IL 2020

Postet av Espen Larsen Refsnes den 6. Mai 2020

Til medlemmene i Sjetne IL

Sjetnemarka 06.05.2020

Innkalling til digitalt årsmøte i Sjetne IL 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Sjetne IL. Årsmøtet avholdes 8.juni klokken 1800.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg her https://isonen.com/event/ck9vaduxl49ut0a69y73e3zr9 eller sende påmelding på e-post til dagligleder@sjetneil.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan tilsendt lenke benyttes for å få tilgang til møtet, påmeldte deltagere får tilsendt innkalling på e-post til digitalt møte på Teams i god tid før møtet starter.

Husk å ha mikrofonen av under møtet med mindre man har ordet i en sak. Mere informasjon om selve gjennomføringen legges ut sammen saksliste en uke før årsmøtet.

 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sjetne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sjetne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sjetne IL’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sjetne IL kontaktes på dagligleder@sjetneil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.