Informasjon fotball og våre baner

Postet av Espen Larsen Refsnes den 21. Apr 2020


Bakgrunn og intensjon ved å åpne for organisert aktivitet i Sjetne Fotball

Sjetne IL startet med fotballaktivitet for spillere født 2007 og eldre fra uke 16, bakgrunnen for avgjørelsen sees i sammenheng med fotballkretsen sine anbefalinger i forhold til alder. Treningene må følge Coronavettreglene fastsatt av NFF og idrettsforbundet. Idrettslaget kan til enhver tid sette strengere regler hvis nødvendig for å ha en så trygg aktivitet som mulig. Ny vurdering av åpning for yngre årskull vil bli gjennomført søndag 26.april. Vi vil da se på muligheten til å begynne med aktivitet for spillere født 2008 og 2009, informasjon til de aktuelle kull sendes i etterkant av det møtet. Vi åpner gradvis, det viktigste er sikkerhet og at vi som idrettslag starter opp aktiviteten under kontrollerte former. 

Med klubbstyrt aktivitet vil det være flere voksne på banen som kan lære bort smittevern reglene og følge opp at dette etterleves, mange av de som er på banen på eget initiativ vil da få god opplæring i retningslinjer gjennom organisert trening. Gjennom organisert trening vil man selv med dagens begrensning kunne gjennomføre treninger med god kvalitet og opprettholde interessen for trening.

 

Punkter som lag må ta hensyn til ved organisert trening

Sjetne IL sine trenere og ledere må følge gyldig reglement, alle må holde seg oppdatert på retningslinjer som kommer fra myndighetene og særforbund. Alle lag må følge til enhver tid gjeldende regler.

Denne informasjonen må deles med alle foreldre og spillere.

I forkant av hver trening skal lagleder kalle inn til trening og informere om hvilken gruppe de skal trene sammen og hvilken inngang de skal bruke. Se kart for Sjetnebanen og Okstadbanen. Dette er lagleders ansvar ved innkalling. Det må loggføres hvem som trener sammen i gruppene i tilfelle en smittesituasjon oppstår.

Spillere som er forkjølet eller har andre symptomer på sykdom skal ikke møte på trening. 

Vi ønsker å begrense antall personer som er i nærheten av banen, derfor ønsker vi ikke at foreldre, søsken osv er til stede på treningene. Hvis det er grunner til at man må følge med på økten ber vi om at dette skjer i god avstand fra banen.

Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Sjetne IL kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar. Følg Koronavettregler!

Sjetne IL presiserer overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Om idrettslaget ser at retningslinjer ikke blir fulgt og vi ser gjentagende overtredelser vil vi kunne bortvise personer fra våre anlegg. 

 

Under treningen gjelder NFF sine Koronavettregler.

 

Gjelder fotball på Sjetne og Okstad banen

Dette gjelder for all aktivitet på Sjetne IL sine baner - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke mer enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Sjetnebanen kommer til å deles i seks soner, i hver sone kan det være fem personer.
 • Okstad banen vil deles i fire soner når snøen er borte (pr i dag delt i to). I hver sone kan det være fem personer.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Det oppfordres til at alle voksne er spesielt oppmerksomme de første ukene og er veldig tydelig på hva som kreves av oss for å kunne trene, godt smittevern er viktig fokus.

For unntak i forhold til keepertrening er det strenge ekstra regler som må følges. Viktig at trenere setter seg godt inn i disse hvis det praktiseres.

 • Det skal kun være en keeper pr gruppe på trening og gjennom hele treningen, det er ikke mulig å rullere på hvem som står keeper.
 • Keeperen er den eneste som skal berøre ballen med hendene før, under og etter økten.
 • Keeperen skal bruke personlige keeperhansker, det er ikke lov å spytte i hanskene.
 • Keeperen skal ikke ta seg i ansiktet, om dette skjer kan ikke keeperen være med på resten av treningen.

Positivitet og se muligheter til tross for begrenset aktivitet

Vi oppfordrer trenere til å dele øvelser, aktivitetstips og motivasjonstips. Viktig at disse treningene blir en positiv møteplass. Se på muligheter og ikke fokuser på begrensninger, et stort konsern har som slagord «finding new ways». Det kan vi også bruke nå, vær positiv og ha godt humør. Det er mulighet til å legge opp til treninger med mye ballkontakt og utvikle gode basisferdigheter

Rengjøring av utstyr

Trenere/lagledere må selv finne egnet måte for vask av utsyr mellom hver trening i henhold til smitteregler. Alle lag må ha antibac tilgjengelig og det er mulig å hente vann i bøtte i fotballgarderoben i Sjetnehallen for ansvarlig person. Der kan man også sette bøtter og såpe slik at man har det tilgjengelig, hvert lag må avtale slik at dette utføres korrekt.

 

Baneinndeling

Sjetnebanen deles i seks soner, la markering og mål være i fred. Mål skal ikke flyttes på, evt må det sendes beskjed til fotballavdelingen om ønsker om endring av oppsett.

Okstadbanen deles i fire soner, la markering og mål være i fred. Mål skal ikke flyttes på, evt må det sendes beskjed til fotballavdelingen om ønsker om endring av oppsett.

 

Treningstid

Fra uke 19 gjelder ordinær tildelt tremningstid for de lagene som har begynt med organisert aktivitet. Disse tidene legges inn i kalenderen i Rubic og vil være synlig i appen og på hjemmesiden, det kommer også som en aktivitet i appen til hvert enkelt lag. Lagledere kan redigere aktiviteten i appen ved behov. Banekalenderen gjelder, ved endring av treningstid må dette informeres om og godkjennes av Daglig Leder slik at våre kalendere til enhver tid er oppdatert.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.