Årsmøte gjennomført

Postet av Sjetne Idrettslag den 23. Mar 2021

Mandag kveld ble årsmøte i idrettslaget gjennomført digitalt med over 40 deltagere. Etter et år med digitale løsninger var årets årsmøte godt forberedt og det ble et fint og effektivt møte. Protokoll vil komme på hjemmesiden i løpet av et par dager, se i filarkivet. Virksomhetsplanen for Sjetne IL med visjon, verdier, virksomhetside, målsetting, organisasjonsplan og handlingsplaner ble godkjent, denne kommer vi til å legge ut på våre hjemmsider. Sjetne IL sin visjon - Tilhørighet og idrettsglede for alle.

Denne virksomhetsplanen danner grunnlaget for klubbhåndboken som skal jobbes med videre. 

Valgkomiteen bestående av Stine Berg Johansen, Stig Kristiansen, Elisabet Sætern, Helene Holte Gåsvatn og Andreas Lillebø har siden i høst jobbet veldig godt og brukt mye tid på å finne gode kanidater til forskjellige verv, de leverte en komplett innstilling til årsmøte. Godt jobbet og takk for innsatsen!

I styret i Sjetne IL så takket Renee Frisvoll og Sanna Follestad for seg, vi takker de for flott innsats i et krevende år og vi takker Elin Høybakk for strålende innsats som styreleder over flere år. Nytt styret består av Tom Roger Finstad (styreleder), Gisle Bakkeli (nestleder), Kristoffer Henriksen (styremedlem), Arnt Petter Ranheim (styremedlem), Silje Krogstad Sæther (styremedlem) og Petter Bjerken (ungdomsrepresentant).

Det ble også litt endringer i avdelingene. Hele fire nye ledere er på plass fra årsmøte. Vi takker Inge Kappel, Wenche Helgemo, Anita Skylstad og Tore Kvande for innsatsen de har lagt ned i sine avdelinger, betydningsfull jobb som er gjort. Avdelingsledere i Sjetne IL fra årsmøte er Henning Olstad (fotball), Målfrid Heimsbakk (håndball), Marte Irtun Aas (innebandy), Gunnlaug Alseth (Trim), Mikael Helcl (ABI) og Ragnar Melhus (Ski & Friidrett).

Styret i idrettslaget tok en runde på hederstegn etter den offisielle delen av årsmøte var ferdig, det er en stund siden forrige tildeling slik at man på dette årsmøte tildelte ganske mange hederstegnet med sølvkrans og diplom. Hele 10 personer fikk komplett hederstegn. Det kommer egen sak på dette. 

På slutten av møte kom Sjetne ABI med en veldig hyggelig overraskelse, de leverte en sjekk på 40 000 kr hver til idrettshallen og nytt kunstgress. Penger som kommer veldig godt med og idrettslaget sier tusen takk for supert bidrag!


 0 Kommentar

Plass til lagledere

Postet av Sjetne Idrettslag den 18. Mar 2021

Laglederbenken på Sjetne kunstgress har plass til deg som vil bidra.

Alle lag i Sjetne Fotball skal ha team bestående av fire ulike funksjoner:

  • Trener
  • Lagleder
  • Foreldrekontakt
  • Økonomiansvarlig

Trenerrollen er selvsagt den viktigste, og Sjetne Fotball har også en egen trenerveileder som flere vil stifte bekjentskap med.

Men det er også viktig å være klar over at trenerne trenger hjelp, og assistanse, for at lagene skal fungere godt. De tre andre nevnte rollene er altså de viktigste du som forelder kan bidra i. Her kreves ikke kunnskap om trening eller fotball, men engasjement, godt humor og interesse for å gi ungene et godt tilbud. Og det å engasjere seg i laget byr på fantastisk mange artige opplevelser.


Vi har sakset følgende kulepunkter fra Sjetne Fotballs klubbhåndbok om hva de forskjellige oppgavene går ut på:

LAGLEDER - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter:
• Oppdatering av spillelister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på www.sjetneil.no
• Samarbeide med foreldrekontaktene om foreldremøter
• Samarbeide med trenerne om spillermøter
• Ansvarlig for påmelding til cuper
• Ansvarlig for omberamming av kamper
• Logistikkansvarlig ved bortekamper

FORELDREKONTAKT - har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
• Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppa
• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget
• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere

ØKONOMIANSVARLIG - har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.):
• Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
• Levere forenklet regnskap til styret

De som ikke tar verv og har en funksjon i laget er også viktige støttespillere:

FORELDRE/FORESATTE - har ansvar for å stille opp for laget og enkeltspillere:
• Møte på foreldremøter for laget (og gi beskjed dersom de ikke har anledning til å delta)
• Holde seg oppdatert om aktiviteter i laget via e-post og hjemmesider
• Delta på sin andel av dugnader som laget og klubben til en hver tid avholder
• Bidra til å spre en ”positiv ånd” i laget
• Støtte opp egne og andres barn i forhold til idretten
• Være tilskuer på kamper og gi positive tilbakemeldinger til spillerne

Og på kampene trenger vi alltid:

KAMPVERT - har ansvar for bane/garderober på kampdag og oppfølging av Fair Play rundt banen på kampdag:
• Møtetidspunkt samtidig med spillere og trenere på kampdag
• Skal ha på den gule Fair Play-/kampvertvesten før og under kamp
• Tar i mot bortelag og dommere ved hjemmekamper
• Ansvarlig for garderobene i TOBB-hallen
• Skal ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelse
• Tilse at dommeren får en positiv opplevelse. Evt. snakke med trenerne/oppmann om nødvendig
• Tilse at kun spillere/lagledelse oppholder seg på langsiden med innbytterbenkene Henvis alle andre, foreldre/foresatte og unger til motsatt side


0 Kommentar

Årsmøte 2021

Postet av Sjetne Idrettslag den 15. Mar 2021

Saksliste og sakspapirer til årsmøte i idrettslaget er nå lagt ut. Påmeldte deltagere vil få tilsendt link for deltagelse på årsmøte som holdes digitalt i slutten av uken. Der vil det informeres mere i forhold til gjennomføring. 

Om det er noen som ikke fikk meldt seg på eller som har glemt påmelding så er det fortsatt mulig å melde seg på ved å sende e-post til dagligleder@sjetneil.no innen onsdag 17/3-21.

Link til saksliste og saksdokumenter: https://www.sjetneil.no/storage/files?uid=1103267401&pfi=54354

Tidligere utsendt innkalling ligger i samme mappe som sakslisten i menyen til filarkivet på hjemmesiden
0 Kommentar

Barnefotballtrenerkurs avlyst

Postet av Sjetne Idrettslag den 7. Mar 2021


Vi har dessverre måtte avlyse kursene. Nye kurs settes opp når det blir rom for det

Sjetne Fotball arrangerer trenerkurs i fotball etter påske. Delkurs 1 og delkurs 2 av Grasrottreneren.

Datoer for kursene:

• 10.-11. april – delkurs 1 - målgruppe 6-8 år 

• 17.-18. april – delkurs 2 - målgruppe 9-10 år

Påmelding skjer nå til: thomas.nielsen@efa.no

Kurset holdes i klubbrommet i TOBB-hallen. Pga smittevern blir det maks 8 plasser på hvert av kursene, og det er med forbehold at det blir mulig å gjennomføre.

Delkursene passer for de som har treneransvar for barn i alderen 6-10 år. Kursene er obligatoriske for alle som skal ta Grasrottrenerkurset, som også har status som UEFA C. Dette er første trinn på all trenerutdanning i fotball. 

Sjetne Fotball følger NFF Trøndelags krav til trenerkompetanse for Kvalitetsklubb. Fra 2021 er disse følgende: 

Aldersgruppe 6-8 år. Minimum én trener pr 12. spiller pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning

Aldersgruppe 9-10 år. Minimum én trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 og 2 i Grasrottrenerutdanning

Les mer om trenerkompetanse i Sjetne Fotballs sportsplan.

Sjetne Fotballs trenerveileder, Thomas Nielsen (bildet), vil være en av kurslederne. Vi arrangerer kurset i samarbeid med NFF Trøndelag.
0 Kommentar

Sjetne Fotball forbereder sesong

Postet av Sjetne Idrettslag den 3. Mar 2021


 

37 stk deltok tirsdag 2. mars på digitalt trener- og lagledermøte i Sjetne Fotball. Tema var sesongforberedelser og status på lagene.


200 fotballbarn
Sjetne Fotball teller ved inngang av sesongen 2021 rundt 200 spillere fra 8 år og oppover til ungdomsklassene. Alle lag var representert, og alle har kommet godt i gang, med unntak av de aller yngste, som forbereder oppstart straks.

Vi gleder oss til det blir bart igjen, og at Sjetne- og Okstad kunstgress skal gjeninntas med fotballsko og leggbeskyttere. Alle får nye treningstider som gjelder etter påske, tidspunktene håper vi å ha klare før påskeferien.

Samarbeid
Lag innen samme spillform skal trene samtidig minimum en gang i uka. Dette gjør vi for å skape gode relasjoner mellom spillere og trenere, og fordi samarbeid mellom kull blir nødvendig i ungdomsfotballen.

Ved å begynne allerede når barna spiller 5'erfotball (8 år), har vi god tid på å etablere gode forbindelser og utvikle fine forhold.

Klubbdommerkurs
Det blir klubbdommerkurs for 2008-kullet i løpet av ukene 15-17. Sjetnes dommerveileder, Ingri Kappel Kirkbakk, kontakter laglederne for 08-kullet og avtaler tidspunkt.

Sjetne veileder trenerne
Trenerveileder, Thomas Nielsen, informerte om at han vil følge opp lagene etter påske. Han arrangerer også to delkurs av Grasrottrenerkurset etter påske. Dette blir helgene 10.-11. april (delkurs 1), og 17.-18. april (delkurs 2). Av smittevernhensyn blir det begrenset antall plasser (8 stk) på hvert av kursene, og det er forbehold om at kurset kan gjennomføres. Men meld på nå til thomas.nielsen@efa.no.

Kim André Johansen blir ny barnefotballansvarlig, og presenterte seg i møtet. Han vil ha ansvaret for årskullene 7-9 år.

Koronasesong #2
Vi går snart i gang med den andre sesongen som berøres kraftig av koronaen, og på møtet gjorde vi noen refleksjoner rundt "koronasymptomer" i fotballen:

  • Det er færre arenaer å møtes på 
  • Mister vi spillere?
  • Rekrutterer vi mange nok?
  • Hvordan er dialogen med foresatte?
  • Har vi nok foresatte med i støtteapparat? (Trener, lagleder, foreldrekontakt, økonomiansvarlig)

Det er viktig at spillere som uteblir følges opp, slik at trenere og lagledere har kontroll på de som evnt faller utenfor. Også alle foresatte må være godt informert om tilbudet vi har, og det vi skal tilby framover. 

Alle lag skal gjennomføre digitale foreldremøter før påske.  

Baneprosjektet
Daglig leder Espen Refsnes informerte til slutt om status på baneprosjektet. Mer info om dette kommer i egen artikkel.

Presentasjonen fra styremedlem Henning Olstad under møtet kan du lese her.


0 Kommentar

Registrering hjemmekamper i TOBB-hallen Sjetne IL

Postet av Sjetne Idrettslag den 1. Mar 2021

Retningslinjer hjemmekamper håndball: https://www.sjetneil.no/p/55530/hjemmekamper-handball-covid-19

Retningslinjer hjemmekamper innebandy: https://www.sjetneil.no/p/55531/hjemmekamper-innebandy-covid-19

Registrering

Uke 11

Innebandy:

Lørdag kl 1000, Sjetne 4-Tiller 2


Lørdag kl 1200, Sjetne-Nyborg


Håndball:

Søndag kl 1000, G14 Sjetne-Charlottenlund 4


Søndag kl 1120, J13 Sjetne-Charlottenlund


Søndag kl 1245, G10 Sjetne-Flatås


Søndag kl 1345, G10 Klæbu-Kattem

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=69186

Søndag kl 1445, G10 Tiller-Charlottenlund 3

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=69187

Søndag kl 1545, Flatås-Strindheim 3

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=69188
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline