Barnefotballtrenerkurs i april

Postet av Sjetne Idrettslag den 7. Mar 2021

Sjetne Fotball arrangerer trenerkurs i fotball etter påske. Delkurs 1 og delkurs 2 av Grasrottreneren.

Datoer for kursene:

• 10.-11. april – delkurs 1 - målgruppe 6-8 år 

• 17.-18. april – delkurs 2 - målgruppe 9-10 år

Påmelding skjer nå til: thomas.nielsen@efa.no

Kurset holdes i klubbrommet i TOBB-hallen. Pga smittevern blir det maks 8 plasser på hvert av kursene, og det er med forbehold at det blir mulig å gjennomføre.

Delkursene passer for de som har treneransvar for barn i alderen 6-10 år. Kursene er obligatoriske for alle som skal ta Grasrottrenerkurset, som også har status som UEFA C. Dette er første trinn på all trenerutdanning i fotball. 

Sjetne Fotball følger NFF Trøndelags krav til trenerkompetanse for Kvalitetsklubb. Fra 2021 er disse følgende: 

Aldersgruppe 6-8 år. Minimum én trener pr 12. spiller pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning

Aldersgruppe 9-10 år. Minimum én trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 og 2 i Grasrottrenerutdanning

Les mer om trenerkompetanse i Sjetne Fotballs sportsplan.

Sjetne Fotballs trenerveileder, Thomas Nielsen (bildet), vil være en av kurslederne. Vi arrangerer kurset i samarbeid med NFF Trøndelag.

Påmelding skjer nå til Thomas: thomas.nielsen@efa.no0 Kommentar

Sjetne Fotball forbereder sesong

Postet av Sjetne Idrettslag den 3. Mar 2021


 

37 stk deltok tirsdag 2. mars på digitalt trener- og lagledermøte i Sjetne Fotball. Tema var sesongforberedelser og status på lagene.


200 fotballbarn
Sjetne Fotball teller ved inngang av sesongen 2021 rundt 200 spillere fra 8 år og oppover til ungdomsklassene. Alle lag var representert, og alle har kommet godt i gang, med unntak av de aller yngste, som forbereder oppstart straks.

Vi gleder oss til det blir bart igjen, og at Sjetne- og Okstad kunstgress skal gjeninntas med fotballsko og leggbeskyttere. Alle får nye treningstider som gjelder etter påske, tidspunktene håper vi å ha klare før påskeferien.

Samarbeid
Lag innen samme spillform skal trene samtidig minimum en gang i uka. Dette gjør vi for å skape gode relasjoner mellom spillere og trenere, og fordi samarbeid mellom kull blir nødvendig i ungdomsfotballen.

Ved å begynne allerede når barna spiller 5'erfotball (8 år), har vi god tid på å etablere gode forbindelser og utvikle fine forhold.

Klubbdommerkurs
Det blir klubbdommerkurs for 2008-kullet i løpet av ukene 15-17. Sjetnes dommerveileder, Ingri Kappel Kirkbakk, kontakter laglederne for 08-kullet og avtaler tidspunkt.

Sjetne veileder trenerne
Trenerveileder, Thomas Nielsen, informerte om at han vil følge opp lagene etter påske. Han arrangerer også to delkurs av Grasrottrenerkurset etter påske. Dette blir helgene 10.-11. april (delkurs 1), og 17.-18. april (delkurs 2). Av smittevernhensyn blir det begrenset antall plasser (8 stk) på hvert av kursene, og det er forbehold om at kurset kan gjennomføres. Men meld på nå til thomas.nielsen@efa.no.

Kim André Johansen blir ny barnefotballansvarlig, og presenterte seg i møtet. Han vil ha ansvaret for årskullene 7-9 år.

Koronasesong #2
Vi går snart i gang med den andre sesongen som berøres kraftig av koronaen, og på møtet gjorde vi noen refleksjoner rundt "koronasymptomer" i fotballen:

  • Det er færre arenaer å møtes på 
  • Mister vi spillere?
  • Rekrutterer vi mange nok?
  • Hvordan er dialogen med foresatte?
  • Har vi nok foresatte med i støtteapparat? (Trener, lagleder, foreldrekontakt, økonomiansvarlig)

Det er viktig at spillere som uteblir følges opp, slik at trenere og lagledere har kontroll på de som evnt faller utenfor. Også alle foresatte må være godt informert om tilbudet vi har, og det vi skal tilby framover. 

Alle lag skal gjennomføre digitale foreldremøter før påske.  

Baneprosjektet
Daglig leder Espen Refsnes informerte til slutt om status på baneprosjektet. Mer info om dette kommer i egen artikkel.

Presentasjonen fra styremedlem Henning Olstad under møtet kan du lese her.


0 Kommentar

Registrering hjemmekamper i TOBB-hallen Sjetne IL

Postet av Sjetne Idrettslag den 1. Mar 2021

Retningslinjer hjemmekamper håndball: https://www.sjetneil.no/p/55530/hjemmekamper-handball-covid-19

Retningslinjer hjemmekamper innebandy: https://www.sjetneil.no/p/55531/hjemmekamper-innebandy-covid-19

Registrering

Uke 9

Innebandy:

Lørdag kl 0915, Sjetne 1-Freidig

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68764

Lørdag kl 1045, Sjetne 2-Nyborg 2

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68821

Lørdag kl 1230, Sjetne 3-Nyborg

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68822


Håndball:

lørdag kl 1600, G14 Sjetne-Freidig

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68782

Søndag kl 1000, G10 Klæbu-Sjetne

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68758

Søndag kl 1100, G10 Kattem-Charlottenlund 3

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68817

Søndag kl 1200, J13 Sjetne-Klæbu

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68548

Søndag kl 1315, G11 Sjetne-Freidig

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68696

Søndag kl 1545, J11 Sjetne-Kolstad

https://www.lagetmitt.net/eventAudience.php?matchId=68546
0 Kommentar

Digitalt årsmøte Sjetne IL 2021

Postet av Sjetne Idrettslag den 19. Feb 2021

Til medlemmene i Sjetne IL

Sjetnemarka 19.02.2021

Innkalling til årsmøte i Sjetne IL 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sjetne IL. Årsmøtet avholdes 22.mars klokken 2000.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 14.mars her:

 https://isonen.com/event/cklc463a07yt10d69bzubup1h

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Om man får problemer med påmelding kan den også sendes til dagligleder@sjetneil.no   

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan tilsendt lenke benyttes for å få tilgang til møtet, påmeldte deltagere får tilsendt innkalling på e-post til digitalt møte på Teams i god tid før møtet starter.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på vår hjemmeside, se i filarkiv menyen eller bruk link  

https://www.sjetneil.no/storage/files?uid=1103267401&pfi=54354

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8.mars til dagligleder@sjetneil.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sjetne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sjetne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sjetne IL’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sjetne IL kontaktes på dagligleder@sjetneil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


0 Kommentar

Glade fotballbarn søker engasjerte voksne

Postet av Sjetne Idrettslag den 7. Feb 2021

Vær med på å skape flotte fotballopplevelser for barn i Sjetne IL. Vi kan garanterte et miljø fullt av energi og god stemning.

Å delta her gir mye tilbake, og du bidrar med å skape et godt oppvekstmiljø i grenda vår. Da er du kanskje vår nye…

Barnefotballansvarlig - for 7-9 åringene
Du skal være bindeledd for lagledere og koordinere påmeldinger til sonekvelder, dette skjer to ganger i året. Ingen kan spille fotball uten baller og utstyr, du sørger derfor for at alle har det som trengs og i tillegg koordinere treningstidene på en best mulig måte, i samarbeid med Sjetne ILs daglige leder.

Sonekveldkoordinator – for 6-9 åringene
På Sjetne kunstgress arrangeres det sonekvelder for årskullene 6-9 år 5-6 onsdager om våren og tilsvarende på høsten. Her er det full trøkk fra fløyta går, og vi involverer foreldrene på alle årskull i den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Vi trenger en systematiker med ansvar for å koordinere og sørge for at foreldrene vet hvilke oppgaver som venter. Noen skal koke kaffe, andre skal være parkeringsvakt. Takker du ja til dette, så blir ungene i Sjetne glade.

Rekrutteringsansvarlig - for 6 åringene
Du skal planlegge oppstarten for 6-åringene og informere om at «nå starter fotballen». I Sjetne skjer dette om høsten når barna har begynt på skolen. I Sjetne IL vil vi ha med så mange som mulig, og oppstarten skal være en god opplevelse. I Sjetne er foreldretrenerne viktige, og du hjelper dem til å bli kjent med Sjetne Fotball og motiverer foresatte til å bli trenere og ta «Grasrottrenerkurs», i samarbeid med Sjetne Fotballs trenerveileder. 

Interessert? 
Kontakt: henning.olstad@gmail.com
Mobilnummer: 95 18 16 04


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline