Kampavvikling fotball Sjetne IL Covid-19

Postet av Sjetne Idrettslag den 10. Aug 2020

Gjelder fotballkamper på Sjetne og Okstad banen i Korona perioden

 Generelle retningslinjer

 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltagerantallet. 
 • Er du syk, hold deg hjemme. Dette gjelder både spillere, trenere og publikum.
 • Inngang kun ved merkede plasser, se skisse for Sjetne og Okstad.
 • Ingen går inn på baneområdet uten å være registrert. Dette gjelder absolutt alle.
 • Alle må holde minimum en meter avstand, unntatt spillerne når kampen er i gang.
 • Publikum skal kun oppholde seg i publikumssoner.
 • Forlat banen omgående ved kampslutt.

Hjemmelagets ansvar:

På grunn av smittesporing må følgende info være på plass før kampstart:

 • 13-19 år – FIKS skal være oppdatert før kampstart. Hvert lag er ansvarlig for at egne spillere, trenere og ledere er registrert. Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne er registrert. Dette SKAL være på plass senest 30 minutter før kampstart.
 • 10-12 år – Hjemmelaget plikter å ha komplett oversikt over spillere, innbyttere, trenere og støttefunksjon. Bortelaget leverer lagsliste til kampvert ved ankomst banen. Lagslistene oppbevares i 14 dager etter kamp, disse må lagleder på hvert lag ta ansvar for. 
 • Velkomstmail skal sendes til bortelag før hver kamp.
 • Klubben kan avvikle flere kamper samtidig på samme fotballanlegg men kampene skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 meters avstand inklusiv innbyttersoner og publikumssoner.
 • Klubben kan avvikle treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg men de skal være tydelig adskilt fra hverandre  
 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maksimalt 50 personer. Dette er alle personer uansett funksjon.
 • Klubben har ansvar for at det lages særlige avmerkinger i tilknytning til banen for innbyttere, trenere/lagledere og publikum. 
 • Fair-play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

 

Kampverter:

 • Det skal være minimum tre kampverter fra hjemmelaget til stede før, under og etter kampavvikling. 
 • Kampvertene sine viktigste oppgaver er å sørge for at publikum holder riktig avstand til hverandre og til banen og registrering av publikum.
 • Kampvertene er ansvarlig for registrering av publikum og for å passe på inn/utganger. På innganger skal det stå kampverter for å registrere publikum. Kampverter må følge med på alle naturlige innganger til banene. 
 • Kampvertene fordeles på inngang(er) og på tribunen. Kampvertene skal ALLTID ha på vest. Kampvertene møter 1 time før kampstart.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. Spillere som skal varme opp henvises til andre plasser for oppvarming, for eksempel grusbanen eller i skolegården. Kampverter må følge med på dette. 
 • Oppdages det at syke personer og/eller personer med symptomer er til stede under kamper SKAL klubben varsles umiddelbart av trener/lagleder for aktuelt lag. Beskjed til daglig leder på telefon 92809045 eller dagligleder@sjetneil.no
 • Kun personer på kampkort skal oppholde seg i innbyttesone.
 • Alle lag skal ha en helseansvarlig. Denne tar vare på oversikt over registrerte i 14 dager etter kamp. Informer daglig leder om hvem dette er i hvert lag.
 • Lagene som har trening før det skal spilles kamp, må regne med å være litt fleksible i forhold til å gi plass til oppvarming.

 

Publikum

Publikum må registreres og 1-metersregel skal overholdes.

På 9’er-kamper Sjetnebanen skal publikum oppholde seg på tribunesiden, altså den siden kiosken er på (løpebanen).

Ved 7’er/5’er-kamper på Sjetnebanen skal publikum oppholde seg på hver sin side av langsiden hvis  det er to kamper samtidig.

Ved 7er-kamp på Okstadbanen skal publikum oppholde seg på langsiden. Motsatt side av innbyttersoner.

På grunn av smittesituasjon har vi ikke åpen banekiosk, men kiosken i hallen vil være åpen. Kun Vipps betaling. 

Se banekart

Lykke til på kamp!!


0 Kommentar

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Postet av Sjetne Idrettslag den 30. Jul 2020

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser, skriver regjeringen i en pressemelding. 

        

 

    

Helseminister Bent Høie sier at dette tiltaket er i tråd med regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres.

I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

NIF gjør oppmerksom på at idrettskrets i dette tilfellet skal forstås som det offentliges regionale fylkesgrenser.

Dette betyr altså at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.
- Dette betyr at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten. Det er viktig for både barna og idrettslagene, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Videre krav til arrangørene
Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.
Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, skriver regjeringen i pressemeldingen som kan leses i sin helhet her.
0 Kommentar

Styrkerommet åpner 1.august

Postet av Sjetne Idrettslag den 23. Jul 2020

Sjetne IL har gradvis kommet i gang med aktivitene våre, nå er det styrkerommet sin tur til å åpne. 1.august kl 0900 er det igjen mulig å trene der. Åpningstider er som tidligere mandag-torsdag kl 0600-2300, fredag kl 0600-2100, lørdag kl 0900-2000 og søndag kl 0900-2200. For generell info om styrkerommet se egen meny på hjemmesiden vår, der legger vi også retningslinjer i forhold til Covid-19. Retningslinjer i forhold til bruk av rommet i Covid-19 perioden henges også opp godt synlig på styrkerommet, disse må respekteres og følges.

Vi takker for tålmodigheten dere har vist i denne perioden og vi er glade for at vi nå kan åpne vårt flotte strykerom for dere. Detaljert informasjon om betaling og retningslinjer sendes også på e-post til medlemmer av styrkerommet.0 Kommentar

Gratis aktivitet i hallen i ukene 31 og 32

Postet av Sjetne Idrettslag den 21. Jul 2020

I en sommer litt utenom det vanlige ønsker vi å ha litt aktivitet i TOBB-hallen Sjetne IL, gratis for deltagere. Siden vi allerede arrangerer Tine Fotballskole i uke 33 arrangerer vi disse andre aktivitetene i uke 31 og 32. 

Til tross for en tilnærmet normal treningshverdag for de fra 19 år og yngre, understreker Sjetne IL likevel viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for å redusere smittespredning, og det er en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene.

• Ta med joggesko og egen drikkeflaske, fyll drikkeflasken hjemme.
• Kun friske personer skal delta på trening.
• Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutning av økten. Antibac er plassert både i gang og inne i hallen.
• Oppmøte direkte i hallen. Det vil ikke være mulighet for skift/ dusj.
• Forelder og andre skuelystne er hjertelig velkommen, men skal benytte seg av tribune og holde seg utenfor hallflaten.

Vi har følgende aktiviteter planlagt i hallen de neste to ukene, mere kan komme til og da oppdaterer vi denne oversikten. Dette er åpent for alle i årskullene det gjelder, et lite forbehold her er at vi kan ha grupper på 20 stykker i hel hall eller to grupper med 15 stykker på hver banehalvdel. Om tallet overskrider det tillate har vi aktivitetsrommet slik at instuktører kan dele opp i flere grupper og ha alternativ trening i aktivitetsrommet også bytter man på å være der og i hallen.

Mandag 27/7:

Håndball for årskull 2010-2012 kl 1030-1200, håndball stiller med instruktører.

Innebandy for årskull 2010-2012 kl 1300-1430, innebandy stiller med instruktører.

Tirsdag 28/7:

Håndball for årskull 2010-2012 kl 1030-1200, håndball stiller med instruktører.

Volleyball for aldersgruppe 15 - 19 år kl 1400-1600, instruktør Andreas Daaland.

Onsdag 29/7: 

Håndball for årskull 2010-2012 kl 1030-1200, håndball stiller med instruktører.

Innebandy for årskull 2008-2009 kl 1300-1430, innebandy stiller med instruktører.

Torsdag 30/7:

Håndball for årskull 2010-2012 kl 1030-1200, håndball stiller med instruktører.

Lørdag 1/8:

Basketball, deler i to grupper og to baner kl 1200-1400. En gruppe for 12-14 år og en for 15-19 år. Her er planen at Silje og Sanna fra hovedstyret skal være tilstede. Uhøytidelig spilling.

Mandag 3/8:

Håndball for årskull 2009-2012 kl 1100-1200, håndball stiller med instruktører.

Innebandy for årskull 2004-2005 kl 1300-1430, innebandy stiller med instruktører.

Tirsdag 4/8:

Håndball for årskull 2009-2012 kl 1100-1200, håndball stiller med instruktører.

Onsdag 5/8:

Håndball for årskull 2009-2012 kl 1100-1200, håndball stiller med instruktører.

Innebandy for årskull 2006-2007 kl 1300-1430, innebandy stiller med instruktører.

Torsdag 6/8:

Håndball for årskull 2009-2012 kl 1100-1200, håndball stiller med instruktører.

Lørdag 8/8:

Fotball Jenter for årskull 2005-2009 kl 1500-1700, fotball stiller med trenere. Både teori og praksis.

Søndag 9/9:

Fotball Jenter for årskull 2005-2009 kl 1300-1600, fotball stiller med trenere. Både teori og praksis.
0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline