Planer for Nye Sjetne kunstgress

Slik er planene for Nye Sjetne kunstgress. Kan vi endelig få en fullverdig 11'erbane som også holdes åpen om vinteren?

2018-10-20
Henning Olstad

Når byggingen av Sjetne Idrettshall er ferdig, skal Sjetne kunstgress rehabiliteres. Planleggingsarbeidet har pågått en stund. Det siste halve året har vi også samarbeidet med Norges Fotballforbunds anleggskonsulent. Hovedstyret i Sjetne IL har vedtatt at anbud skal innhentes.

Se også: Vil du bidra? Vi har startet Spleis

Fordeler med utvidet bane
Vi ønsker å utvide banen fra dagens 48x88 meter til 60x100, da godkjennes vår egen hjemmebane for 11'erspill til og med 3. divisjon for herrer og 2. divisjon for kvinner. En fullverdig 11'erbane betyr at vi får én felles arena for alle våre lag fra og med ABI til og med senior. I dag spiller som kjent Sjetnes lag i 11'erklassene på TOBB Arena Sør.

Endring i spillform
Dagens kunstgress kom på plass i 2006, det har skjedd mye med spillformene i barne- og ungdomsfotballen siden da. I 2016 ble det innført mindre sjuerbaner (anbefalt størrelse 30x50m) og nierfotball med anbefalt banestørrelse 50x70m. Nier kan spilles på baner helt ned til 40x60m. 

Disse endringene er gjort av flere hensyn, én stor fordel er at kamper og trening kan foregå parallelt på de fleste banene. Men ikke hos oss: Når vi skal avvikle nierkamper, blokkeres hele anlegget og treningsøkter for øvrige lag forskyves til andre tidspunkter, eller (noe som alt for ofte skjer), så utgår treningene helt. Med større bane får vi en mye mer effektiv utnyttelse av arealet.

Støttemur
Utredninger gjort av entrepenørfirmaet Rambøll tilsier at en utvidelse av Sjetne kunstgress er fullt mulig, forutsatt at det skiftes ut masse i området sør-vest av banen. Det må også settes opp en støttemur i hjørnet og langsetter den sørlige langsiden. Dette er en kostbar del av prosjektet.

Vinteråpen
Vi planlegger også å skifte masse under hele dagens spillflate, isolere og gjøre banen vinteråpen. Det vil i åra framover stilles som krav til vinteråpne kunstgressbaner at anleggene har eget areal til snødeponi slik at gummigranulat kan gjenbrukes.

I vår plan er dette snødeponiet tenkt i banens sør-østlige hjørne. Banen kan få en utvidet bredde her, hvor det også legges kunstgress - snødeponiområdet bidrar også til at vi kan oppnå fullverdig nierbane ved å spille på tvers av selve 11'erbanen. Snødeponiområdet kan også brukes til å plassere sjuer og femmermål når det avvikles 11'erkamper. Dette ser dere på planskissen som er tegnet av NFFs anleggskonsulent Ove Halvorsen.

Finansiering
Prosjektet er kostbart og en foreløpig kalkyle viser i underkant av 10 mill, eks mva. Sjetne Fotball har et anleggsfond på ca to mill. Vi har dialog med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune om hvor stor andel av arbeidet som dekkes via spillemidler. Kommunen og fylkeskommunen har bedt kulturdepartementet om å gjøre en vurdering av hva vi kan beregne i spillemidler.

For at utvidet bane skal bli en realitet, så trengs det inntekter. Ved byggingen av Okstad kunstgress, Getbanen, solgte vi andelsbrev som en del av finansieringen. Det viste seg å være krevende å nå målet vi hadde satt; interessen for andelsbrev var ikke så høy som vi håpet. På den gledelige siden genererte Okstad-prosjektet god støtte fra et par store sponsorer, Get og Heimdal Eiendom, slik at finansieringen totalt sett gikk bra.

Vi er ikke i land med finansieringen av Nye Sjetne kunstgress og er nødt til å se videre på ulike inntektsmuligheter. Økning i treningsavgiften vil bli vurdert. I tillegg er vi også her på utkikk etter sponsorer. 

Åpning 2020?
Slik prosjektet nå står håper vi på byggestart høsten 2019. Om banen blir slik vi ønsker oss, avhenger av at finansieringen kommer på plass.

Uansett håper vi å kunne tilby nytt kunstgress i Sjetnemarka i 2020 - det vil være en god markering av Sjetne ILs 50 årsjubileum. 

Vil du bidra? Vi har startet Spleis

Kalender

Oktober
MTOTFLS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket