Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sjetne IL (oppdatert m/saksliste)!!

Torsdag 26 april kl 19.00 avholdes ekstraordinært årsmøte på allbruksrommet.

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 5. Vedta idrettslagets budsjett
 6. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 7. Foreta følgende valg:
  1. Hovedkasserer
  2. Ungdomsrepresentant


Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.Med vennlig hilsen

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift