Vil du engasjere deg i Sjetne Ils fremtid og være en bidragsyter i ditt nærmiljø?

Sjetne IL har en sunn og god økonomi. Nå søker vi kasserer til hovedlaget. Har du, eller noen du kjenner, lyst på jobben som kasserer?

 • Budsjettering (samarbeid med leder)
 • Deltagelse på styremøter
 • Klargjøring av regnskapsbilag
 • Betale faktura (hovedlagets)
 • Disponere lagets midler og har fullmakt til klubbens bank-kontoer
 • Ha kjennskap til kontoplan og fører regnskap ihht. denne
 • Til enhver tid ha oversikt over lagets økonomiske situasjon og følge opp denne
 • Sette opp resultatregnskap og påse at dette blir revidert til årsmøte
 • Støttespiller og følge opp særavdelingenes kasserere
 • Administrasjon av bank
 • Alt annet gjør regnskapsfører..
  Arbeidsmengden regnes til ca 5-10 timer pr mnd., mindre noen mnd. og litt mer rundt årsavslutning.
  Du blir ikke rik av jobben som kasserer, men får et årlig honorar på kr. 4.000,-.
  Du bør ha litt erfaring fra regnskap. Stillingen har en varighet på to år.

  Ved interesse ta kontakt med valgkomiteens leder via e-post: trondwillb@gmail.com
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift