Ny sportslig leder i Sjetne Fotball

Vilde Jonasson Oddvik blir ny sportslig leder i Sjetne Fotball. Vilde har selv bakgrunn som spiller og dommer i Sjetne og en leder med mye viktig kompetanse.

Vilde er 22 år og var en habil målscorer på Sjetnes jentelag, med stor fart og god teknikk. Mange skader gjorde at karrieren ikke ble så langvarig, hun måtte dessverre avslutte på Sjetnes J19-lag. Etterpå har Vilde dømt mange kamper på Sjetne kunstgress.

Nå har hun takket ja til å lede sportslig utvalg, og det er vi veldig glade for. Vilde liker utfordringer, og en av de store oppgavene Sjetne Fotball må jobbe med er det tidlige frafallet blant ungdom. Her tror vi "ung kompetanse" er viktig. Av kurs har Vilde, så langt, tatt rekruttdommerkurs og delkurs til Grasrottrenerkurset. 

Sjetne Fotball ruster opp sportslig utvalg foran 2018-sesongen, og det er derfor veldig gledelig at Joel Engtrø Solem har takket ja til å være spillerutvikler for guttefotballen. Joel har flere år på baken som trener i Sjetne Fotball.

Sportslig utvalg vil presentere seg for klubbens trenere på trenerforum 1. mars.

Sportslig utvalg i 2018 blir slik:

Rolle

Ansvarsbeskrivelse

Person

Leder

Leder og koordinere Sportslig Utvalg.

Ansvarlig for at alle oppgaver blir utført i henhold til sportslige mål, retningslinjer og klubbens policy.

Koordinere iverksatte tiltak i regi sportslig utvalg.

Representere sportslig utvalg i fotballgruppas styre.

Vilde Oddvik

Spillerutvikler

Felles spillestil i Sjetne – tiltak og koordinering.

Hospiteringsordninger – oppfølging og utvikling.

Talentutvikling

Representasjonsspillere – utvelgelse og oppfølging.

Klubbens kontaktperson for kretsen omkring representasjonsspillere.

Gutter:
Joel Solem

Jenter:
Bjørn Are Lyngstad

Trenerutvikler

Trenerutvikleren er trenernes trener.
Veileder, motivator og sparringspartner for alle klubbens trenere, fra ABI til senior.
Bidra til å gi trenerne økt kompetanse og større trygghet i trenerrollen
Bindeleddet mellom klubbens trenere og sportslig utvalg.

Bjørnar Govasmark

govasmark@gmail.com

 

Banekoordinator

Sikre hensiktsmessig utnyttelse av alle våre baner for samtlige lag.

 

Bjørn Vidar Faaren

 

Oppstartansvarlig

Koordinere møtet med fotballaktivitetene for foreldre og barn fra ABI den høsten ungene begynner på skolen (6-åringene), hjelpe foreldrene til å bli kjent med Sjetne Fotball og motivere dem til å innta trenerrollen.

 

John-Arne Skolbekken

 

Dommerkoordinator

Bindeledd mellom lagene og dommerne, motivere til utdanning og oppfølging under sonekvelder og kamper.

 

Ingri Kappel

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift