Sjetne Fotball trenger deg

Vil du være med å utvikle Sjetne Fotball i den spennende tiden framover? Vi jakter nye representanter i styret og til sportslig arbeid.

Er du en kandidat selv, eller har du forslag på gode folk: kontakt valgkomiteen ved Astrid Hamarheim, tlf 95150463 evt e-post ahamarheim@gmail.com.

Sjetne Fotballs styre og sportslig utvalg består av tilsammen 12 posisjoner, og fra våren 2018 vil følgende av disse være ledige:
I styret:

• Leder
• Kasserer (snarlig tiltredelse)
• Ungdomsrepresentant(er) (15-25 år).

I sportslig utvalg:
• Leder
• Spillerutvikler for gutter

Mer om rollene:

Leder i styret
Sjetne Fotballs øverste leder, velges på Sjetne ILs årsmøte. Deltar i Sjetne ILs hovedstyremøter, klubbens hovedrepresentant til Fotballkretsen. Leder Sjetne Fotballs styremøter.
Vi ønsker oss en leder som er flink til å organisere og delegere. Lederen trenger ingen formell utdannelse eller erfaring fra tidligere styrearbeid. Lederen honoreres med kr. 2.500,- pr år.

Kasserer
Sjetne Fotballs økonomiansvarlige - Ansvar for inn- og utgående fakturaer, innkreving av treningsavgift - rapporterer til styret og Sjetne ILs hovedkasserer
Kasserer må kunne lese regnskap og økonomiske rapporter, samt kunne ha en god dialog med regnskapskontoret som fører regnskapet. Vi krever i utgangspunktet ingen formell utdannelse. Kasserer honoreres med kr. 2.500,- pr. år.

Leder i sportslig utvalg
Leder møtene i sportslig utvalg, gir råd og veileder styret i strategiske, som såvel konkrete, sportslige avgjørelser. Fullmakt til avdømming i sportslig spørsmål i samråd med sportslig utvalg.

Vi ønsker oss en leder som er flink til å organisere og delegere. Lederen trenger ingen formell utdannelse eller erfaring fra tidligere lederverv, men bør være engasjert i fotball.

Styremedlem - Ungdomsrepresentant. Sjetne Fotball er en breddeklubb hovedsakelig for barn- og ungdom. Dette er utøvernes representant i styret, spiller/dommer/trener, vedkommende skal være i aldersgruppa 15-25 år.
Dette trenger ikke å være en som spiller eller har spilt fotball, men kan like gjerne være en som er engasjert generelt som ungdom. Og det kan også være to om dette gir mer trygghet for å stille til vervet.

Styrets sammensetning pr 2017 ser du her, sammen med funksjonsbeskrivelse og stillingsinstruks for hele styret:
Leder
 - Sjetne Fotballs øverste leder, velges på Sjetne ILs årsmøte. Deltar i Sjetne ILs hovedstyremøter, klubbens hovedrepresentant til Fotballkretsen. Leder Sjetne Fotballs styremøter.
Nestleder - leders stedfortreder, velges på Sjetne ILs årsmøte.

Leder sportslig utvalg Leder møtene i sportslig utvalg, gir råd og veileder styret i strategiske, som såvel konkrete, sportslige avgjørelser. Fullmakt til avdømming i sportslig spørsmål i samråd med sportslig utvalg

Kasserer - Sjetne Fotballs økonomiansvarlige - Ansvar for inn- og utgående fakturaer, innkreving av treningsavgift - rapporterer til styret og Sjetne ILs hovedkasserer

Styremedlem 1 – Leder Sigdal Cup. Ansvarlig for Sjetne Fotballs tradisjonsrike jentecup. Innkaller foreldrekontakter og konstituerer cupkomite i januar, ansvarlig for innlevering av søknad til fotballkrets, organisering av cupen.
Styremedlem 2 – Organisasjonsutvikler/kvalitetsklubbansvarlig. Koordinator for ulike møtepunkt med trenere/oppmenn/foreldrekontakter. Påse at tiltak i årshjul iverksettes. Rapporterer til Sjetne Fotballs leder og styret som sådann
Styremedlem 3 – Ungdomsrepresentant. Sjetne Fotball er en breddeklubb hovedsakelig for barn- og ungdom. Dette er utøvernes representant i styret, spiller/dommer/trener, vedkommende skal være i aldersgruppa 15-25 år.

Vi trenger også følgende i sportslig utvalg:
Sportslig leder 
Se stillingsinstruks over, sportslig leder sitter også i styret til Sjetne Fotball

Spillerutvikler gutter
Spillerutvikler må ha et engasjement for utvikling av enkelt-spilleren. Det vil si bidra til å utvikle de individuelle ferdighetene til spillerne. Sjetne-extra vil være et tiltak som en spillerutvikler får ansvaret for å organisere, sammen med trenerne i de aktuelle årsklassene. Det er spillerutvikleren som skal ha ansvaret for treningsplan til disse øktene, men at det er lagstrenerne som skal være med å gjennomføre treningene. Ellers skal spillerutvikleren være en objektiv diskusjonspartner ved hospiteringer mellom lagene, og ved klubb BDO-tiltakene som kretsen tilbyr.
Spillerutvikler må har formell fotballtrenerutdannelse og en del praktisk trenererfaring. Kan gjerne være en ung person som har et stort hjerte for breddefotballen i Sjetne.

Info om Sportslig utvalg
Sjetne Fotball har et eget sportslig utvalg som jobber med det sportslige i klubben. Sportslig utvalg skal bidra positivt på sin måte, og gi trenere, oppmenn og spillere inspirasjon for en best mulig utvikling. Det skal være kort vei fra sportslig utvalg til gressmatta. Sportslig utvalg er Sjetne Fotballs utøvende organ for oppfølging og implementering av sportsplanen i det daglige arbeidet. I tillegg skal sportslig utvalg være rådgivende for styret, trenere og oppmenn i sportslige spørsmål.

Sammensetning pr. 1.11.2017
• Leder - ledig
• Trenerveileder - Bjørnar Govasmark
• Spillerutvikler – ledig (gutter)/Bjørn Are Lyngstad (jenter)
• Fotballskole - Aleksander Prøis
• Oppstartsansvarlig – John-Arne Skolbekken
• Banekoordinator - Bjørn Vidar Faaren
• Dommerkoordinator – Ingri Kappel Kirkbak

Vi tilbyr og dekker alle kurs og kompetanseheving for alle som tar verv i Sjetne fotball. Dette gjelder innenfor ledelse, økonomi og fotballfaglig.
Det er ca 10 møter i året både for styret og sportslig utvalg.

Målgruppen til å fylle disse posisjonene er alle personer i alderen 15 - 100 år, som har et engasjement for nærmiljøet i Sjetnemarka og Kroppanmarka. For mer informasjon kontakt valgkomiteen ved Astrid Hamarheim, tlf: 95150463, e-post: ahamarheim@gmail.com.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift