Fire tilbud på Sjetnehallen

Det er fire entreprenører som har levert tilbud på design og bygging av Sjetnehallen.

Alle tilbudene er innenfor budsjettramma for entreprisen på 48 millioner. Utvendig form på tilbudene er relativt like, men plankonsept, funksjonalitet og teknisk kvalitet varierer en god del. Den øverste illustrasjonen er levert av Hugaas Entreprenør, de andre tre tilbudene kommer fra Link Arkitektur/Consto, Rojo Arkitekter/Ruta Entreprenør og Voll Arkitekter/HENT.

Illustrasjon: Link Arkitektur/Consto

Illustrasjon: Link Arkitektur/Consto

Illustrasjon: Rojo Arkitekter/Ruta Entreprenør

Illustrasjon: Rojo Arkitekter/Ruta Entreprenør

Illustrasjon: Voll Arkitekter/HENT

Illustrasjon: Voll Arkitekter/HENT

Bestemmes snart
Byggekomiteen jobber nå med evaluering og vil ha en innstilling klar for styret i Sjetne IL om kort tid. Tildeling av kontrakt går til det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, der tilbudssum teller 60 prosent, og design og idé 40 prosent.

Sjetne IL arbeider for å ha et vedtak om tildeling klart til 15. september. Med karenstid betyr det at vi kan starte samarbeid med entreprenør rundt 1. oktober. Hallen skal være klar for overlevering til Sjetne IL 1. november 2018 og åpning med fyrverkeri og hornmusikk 1. januar 2019.

     Les også: Slik ønsker vi oss Sjetnehallen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift