Slik ønsker vi oss Sjetnehallen

Nå er anbudskonkurransen for Sjetnehallen i gang. Frist for å levere tilbud er 10. august.

Sjetne IL la ut kunngjøringen i Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser) fredag 19. mai. Prosjektet er godt beskrevet, og vi håper nå selvsagt at flere entrepenører er interesserte i å bygge det som blir grendas nye storstue.

Bygg til 48 millioner
Det er Sjetne IL som er byggherre for hallen, og som skal eie og drive flerbrukshallen. Det er satt ei kostnadsramme for Sjetnehallen på 48 millioner inkl. mva. Kostnadsramma er å forstå som driftsklart anlegg inklusive fast inventar i flerbrukshallen.

Les også: Ekstraordinært årsmøte

Bygges sammen
Sjetnehallen skal framstå som en del av skoleanlegget, og får plassering i tilknytning til Sjetne Bydelshus. Selve hallen og Bydelshuset skal henge sammen gjennom et innglasset uteområde, og dette innglassede området skal også være en vestibyle eller inngangsparti for både bydelshus og idrettshall. Det er derfor også viktig at hallen utformes på en måte som gir god harmoni både i forhold til det nye skolebygget og Bydelshuset. Byggegrensen mot kunstgressbanen vil i paksis være der gjerdet ved banen i retning skolen står i dag.

Hva skal bygges?
I Sjetnehallen skal idrettsaktivitetene til Sjetne IL foregå, i tillegg til kroppsøving ved Sjetne skole samt de idrettsaktivitetene som inngår i leieavtalen med Trondheim kommune på kveldstid og i helgene.

 • Aktivitetsflate: Spillflaten for ulike ballidretter (håndball, innebandy, futsal, basketball, volleyball) utgjør den sentrale delen av idrettshallen. Fri aktivitetsflate inkludert sikkerhetssone skal være 25m x 45m, og den skal kunne brukes både som en stor spillflate, og som tre mindre soner avdelt med nett. Fri høyde under tak skal være sju meter.
   
 • Tribune: Det skal være en tribunefunksjon langs den ene siden av spillflaten, fortrinnsvis på samme plan som aktivitetsflaten. Denne skal kunne romme minimum 250 personer, og være plassert slik at det er god sikt til spillflaten og at sikten ikke forstyrres av bygningselementer som for eksempel søyler.
   
 • Vestibyle: inkludert resepsjon/kiosk/serveringskjøkken minimum 50m² fri gulvflate.
   
 • Felles aktivitetsflate 1 (styrketreningsrom): Rommet skal være beregnet for styrketrening. Rommet skal være minimum 150m².
   
 • Felles aktivitetsflate 2 (aktivitetssal): Rommet skal være egnet for basistrening, aerobic, zumba, dans etc. og uten apparater. Det skal være inntil 250m² og ha fri takhøyde på minimum fire meter.
   
 • Rom for sosial aktivitet (treffsted): Rommet skal være minimum 100m².
   
 • Garderober: Det skal være fire garderober med tilknytning til hallen, to for hvert kjønn. Det skal være to instruktør/lærer/dommergarderober. I tillegg til garderobene som er knyttet til hallen skal det være to garderober beregnet for uteaktivitet pluss en instruktør/dommergarderobe for uteaktiviteten. Garderobene for uteaktivitet skal ha adkomst gjennom en utesone med mulighet for skovask, for å unngå at det trekkes inn skit, søle og plastkuler i garderoben.
   
 • Materialrom: Lagerrom skal etableres nær spillflaten. Det skal være tre separate lagerrom hvorav det ene vil bli benyttet av skolen.
   
 • Publikumstoaletter: Det skal etableres fem publikumstoaletter nær inngang/vestibyle.
   
 • Møterom: Det skal etableres to møterom. Rommene ønskes benyttet som sekretariat i forbindelse med arrangementer i anlegget.
   
 • Personalrom: Det skal etableres et personalrom for driftspersonell. Dette skal møbleres som et enkelt kontor.
   
 • Renholdssentral: Renholdssentral skal etableres nær den store aktivitetsflaten.

I anbudsdokumentet har Sjetne IL vektlagt pris 60 prosent, mens design og idé vektlegges til 40 prosent. Du kan lese hele anbudskunngjøringen her

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift